Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel.

De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.

Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.

Källa

Dataskyddsförordningen GDPR

Med anledning av den nya förordning redovisar vi här hur vi hanterar de nya direktiven


Återförsäljare som använder tjänsten motorgaranti


Widik AB är personuppgiftsbiträde och återförsäljare är personuppgiftsansvarige.
Återförsäljare är ansvarig för de uppgifter som lämnas och Widik AB är databasansvarig.

Vilka uppgifter lämnas


Namn, adress, postadress, e-postadress samt registreringsnummer
Syftet med denna inhämtning är att via brev eller e-post skicka 3 påminnelser för nästa serviceintervall – uppgifterna sparas i 1 år om inte ny service utförs och då förlängs datalagringen med ett år, registreringsnumret och utförda serviceprogram sparas för framtida kontroller om fordonet återkommer till registret.

Personuppgiftsansvarige ansvarar för registrerade uppgifter
Informationen lämnas inte ut till tredjepart part
Person kan alltid begära att se registrerade uppgifter samt få de bortagna – kontakta återförsäljare.För dig som är återförsäljare


Uppgifter vi lagrar i våra system är


Företag, kontaktperson, postadress, leveransadress, e-post, telefon, organisationsnummer samt fakturahistorik.
Syftet med denna lagring är att via brev, telefon eller e-post fakturera, informera om nya produkter, kampanjer och branschinformation.

Återförsäljare kan alltid begära att se registrerade uppgifter samt få de borttagna.
Informationen lämnas inte ut till tredjepart.

Kontakta dataskyddsombud
Mattias Liedholm
telefon 035-10 10 21
info@widik.se

cookie-policy


På samtliga våra Webbplatser sparas ingen information med cookies - förutom om återförsäljare är inloggad på någon av våra tjänster då cookies används som verifiering.
Cookies används däremot av tredjepart för google statistik mm. - där hänvisar vi till deras policy.
Så använder Google cookies

E-post utskick


Alla Widik AB utskick av e-postmeddelande om nya produkter, kampanjer och branschinformation finns möjligheten att begära opt-out (avbryta prenumeration)