Bli återförsäljare

Om du har Butik eller Verkstad

Fyll i nedan och ansök om att bli återförsäljare redan idag

Vad är motorgaranti

Har du en ny eller begagnad bil som är högst 5 år gammal och har körts max 5.000 km ?

Då kan du teckna motorgaranti som täcker oljerelaterade motorskador till dess bilen är 10 år eller körts max 15.000 km.

Villkoret är att du använder vår utvalda olja och byter olja enligt biltillverkarens rekommendationer, dock minst var 12:e månad, hos en auktoriserad verkstad.

Förutom den extra trygghet garantin skänker dig, kan den vara guld värd den dag det är dags att sälja bilen.

En bil med extra väldokumenterad service betingar vanligen ett högre pris samt är för det mesta mera lättsåld.

Garantin är inte bunden till den som först tecknar den utan följer bilen under dess hela livslängd.